Επικεφαλής ΔΟΜ Ελλάδας

Δανιήλ Εσδράς

Ο Δανιήλ Εσδράς βρίσκεται στο τιμόνι του γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην Ελλάδα από το 1998. Η σταδιοδρομία του στον ΔΟΜ, ωστόσο, ξεκινά πολύ νωρίτερα.

Εμπειρία στην Ελλάδα

Από το 1987 έως και το έως και το 1998, οπότε και διετέλεσε Υπεύθυνος Προγραμμάτων στο Ελληνικό Γραφείο του ΔΟΜ.

Από το 2007 έως και σήμερα είναι Τακτικό μέλος της Ειδικής Προπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, η οποία έχει συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με στόχο την πρόταση νομοθετικών τροποποιήσεων για τη βελτίωση της βοήθειας που παρέχεται στα θύματα trafficking. 

Από το 2001 και για ένα χρόνο διετέλεσε τακτικό μέλος της Ειδικής Ομάδας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (ΟΚΕΑ), η οποία είχε συσταθεί από το τότε Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Η ΟΚΕΑ ήταν το πρώτο νομικό εργαλείο στην Ελλάδα για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων.

Διεθνής Εμπειρία

Από το 1996 έως το 1999, υπηρέτησε την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (1996) και της πΓΔΜ (1999) ως Υπεύθυνος Προγραμμάτων της ελληνικής αποστολής. Επιπλέον, ήταν υπεύθυνος για τον ΔΟΜ για τις εκλογές στη Βοσνία και το Κόσσοβο στο πλαίσιο του προγράμματος «Out of country voting» σε συνεργασία με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). 

Το 1995 υπηρέτησε ως Γενικός Συντονιστής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στον Βόρειο Καύκασο κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Τσετσενία. 

Έχοντας δεκαετή εμπειρία στο εξωτερικό έχει εξειδικευθεί στη διαχείριση κρίσεων, καθώς και στα προγράμματα καταπολέμησης trafficking.

Σπουδές

Είναι απόφοιτος των Πανεπιστημίων του Sussex, LaSalle, και Ohio State με τίτλους σπουδών στις Διεθνείς, στις Δημόσιες Σχέσεις και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.